บริษัท เฮลท์ตี้ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์รวมเครื่องกำจัดไรฝุ่นอันดับ 1 แห่งประเทศไทย เครื่องกำจัดไรฝุ่น SIRENA, เครื่องกำจัดไรฝุ่น MARTEX, เครื่องฆ่าเชื้อโรค STEMAR

ศูนย์รวมเครื่องกำจัดไรฝุ่นอันดับ 1 แห่งประเทศไทย

ศูนย์รวมเครื่องกำจัดไรฝุ่น และอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรค อันดับ 1 ในประเทศไทย

เครื่องพ่นละอองฝอย AIROFOG U240

เครื่องพ่นละอองฝอย AIROFOG U240

เครื่องพ่นละอองฝอย AIROFOG U240 คุณสมบัติพิเศษของ เครื่องพ่นละอองฝอย AIROFOG U240 การดูแลสุขอนามัยภายใน โรงแรม โรงอาหาร โรงเรียน สำนักงาน หรือรถขนส่งมวลชน การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและฆ่าแมลงในอุตสาหกรรมอาหาร การฉีดพ่นวัคซีนและยาฆ่าเชื้อโรคในโรงปศุสัตว์ การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและฆ่าแมลงในโรงเพาะเห็ด การฉีดพ่นยาฆ่าแมลงเพื่อกำจัดแมลงบินเเละเเมลงคลานต่างๆ การฉีดยากำจัดกลิ่นเหม็นภายในอาคาร รายละเอียดของเครื่องพ่นละอองฝอย AIROFOG U240 เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียดชนิดมือถือ Airofog รุ่น U240 ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ฉีดพ่นสารเคมีชนิดน้ำและน้ำมัน (water and oil base)เหมาะกับการใช้งานภายในอาคาร ตัวเครื่องทำงานด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า (240 โวลต์) ซึ่งจะพ่นสารเคมี ออกมาเป็นฝอยละอองขนาดประมาณ 15-30 ไมครอน อย่างสม่ำเสมอและตรงจุดที่ต้องการฉีดพ่น สารเคมีที่ถูกฉีดพ่นจะมีอนุภาค ขนาดเล็กมากพอที่จะกระจายตัวอยู่ในอากาศได้นาน และคลอบคลุมบริเวณที่ต้องการ เครื่องพ่น U240 ยังมาพร้อมกับท่อพ่นแบบงวงช้าง ที่จะช่วยให้การฉีดพ่นสารเคมีในซอกมุมหรือมุมสูงทำได้อย่างง่ายดาย เป็นเครื่องพ่นหมอกควัน ที่ใช้สำหรับป้องกันและกำจัดแมลงบินซึ่งเป็นพาหะนำโรคต่างๆมา สู่คน เช่น เชื้อไวรัสโควิด-19 เชื้อไวรัส เมอร์ส เชื้อไวรัสซาร์ และ เชื้อไวรัส […]

เครื่องพ่นละอองฝอย AIROFOG U260

เครื่องพ่นละอองฝอย ULV AIROFOG U260

เครื่องพ่นละอองฝอย AIROFOG U260 คุณสมบัติพิเศษของ เครื่องพ่นละอองฝอย AIROFOG U260 การดูแลสุขอนามัยภายใน โรงแรม โรงอาหาร โรงเรียน สำนักงาน หรือรถขนส่งมวลชน การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและฆ่าแมลงในอุตสาหกรรมอาหาร การฉีดพ่นวัคซีนและยาฆ่าเชื้อโรคในโรงปศุสัตว์ การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและฆ่าแมลงในโรงเพาะเห็ด การฉีดพ่นยาฆ่าแมลงเพื่อกำจัดแมลงบินเเละเเมลงคลานต่างๆ การฉีดยากำจัดกลิ่นเหม็นภายในอาคาร รายละเอียดของเครื่องพ่นละอองฝอย AIROFOG U260 เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียดชนิดมือถือ Airofog รุ่น U260 ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ฉีดพ่นสารเคมีชนิดน้ำและน้ำมัน (water and oil base)เหมาะกับการใช้งานภายในอาคาร ตัวเครื่องทำงานด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า (240 โวลต์) ซึ่งจะพ่นสารเคมี ออกมาเป็นฝอยละอองขนาดประมาณ 15-30 ไมครอน อย่างสม่ำเสมอและตรงจุดที่ต้องการฉีดพ่น สารเคมีที่ถูกฉีดพ่นจะมีอนุภาค ขนาดเล็กมากพอที่จะกระจายตัวอยู่ในอากาศได้นาน และคลอบคลุมบริเวณที่ต้องการ เครื่องพ่น U260 ยังมาพร้อมกับท่อพ่นแบบงวงช้าง ที่จะช่วยให้การฉีดพ่นสารเคมีในซอกมุมหรือมุมสูงทำได้อย่างง่ายดาย เป็นเครื่องพ่นหมอกควัน ที่ใช้สำหรับป้องกันและกำจัดแมลงบินซึ่งเป็นพาหะนำโรคต่างๆมา สู่คน เช่น เชื้อไวรัสโควิด-19 เชื้อไวรัส เมอร์ส เชื้อไวรัสซาร์ และ เชื้อไวรัส […]